รายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเข้าแข่งขันระดับภาค ภาคเหนือ ระดับ ปวส. ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว  จ.พิษณุโลก  ในวันที่ 16-17 ก.ค. 2555 ที่ส่งให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มีดังนี้

 

อศจ.ลำปาง
 โครงงานการศึกษาหลักการทำงานของเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ วท.ลำปาง
  โครงงานการพัฒนาผลิตแชมพูผสมครีมนวดด้วยน้ำนมแพะและกากกาแฟ วอศ.ลำปาง
  โครงงานศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการทำแป้งคุกกี้ข้าวกล้อง วอศ.ลำปาง
   
อศจ.เชียงใหม่
 ศึกษาการทำน้ำยาล้างจานจากเปลือกผลไม้บางชนิด วอศ.เชียงใหม่
  เปรียบเทียบกระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าวระหว่างวิธีการสกัดร้อนและสกัดเย็น วอศ.เชียงใหม่
  การทำสบู่จากการแปรรูปน้ำมันเหลือใช้ วก.ฝาง
  คุณสมบัติของกากกาแฟในการดูดซับความชื้น วท.เชียงใหม่
   
อศจ.กำแพงเพชร
 การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของน้ำมันพืชที่มีผลต่อการละลายของโฟมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษโฟมรีไซเคิล  
 วช.กำแพงเพชร
   
อศจ.ลำพูน
 เครื่องกรอด้ายงานถัก วท.ลำพูน
   
อศจ.พิษณุโลก 
 การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกข้าว 4 วิธี
 วพณ.บึงพระพิษณุโลก
  การหาประสิทธิภาพเครื่องคลุกผสม วอศ.พิษณุโลก
  เตาไฟฟ้า Recycle
 วท.สองแคว
  เครื่องอินเวอร์เตอร์ วท.พิษณุโลก
   
อศจ.พิจิตร
 การศึกษาการหยอดข้าวในนาน้ำตมด้วยเครื่องหยอด วษท.พิจิตร
  การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน วษท.พิจิตร
   
อศจ.นครสวรรค์
 ไส้กรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น วก.นครสวรรค์
  การศึกษาปริมาณการใช้เมล็ดขนุนทดแทนไข่แดงในน้ำสลัด วอศ.นครสวรรค์
  เครื่องตัดโฟม วท.นครสวรรค์
  เครื่องดักแมลง วท.นครสวรรค์
   
 อศจ.แม่ฮ่องสอน รังนกเป้าปรุงรส
 วก.แม่ฮ่องสอน
   
 อศจ.พะเยา เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ Sci
 วท.พะเยา
   
 อศจ.เชียงราย การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสไลด์กล้วย 2 ระบบ
 วท.เชียงราย
  เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงาน 2 ระบบ
 วก.เทิง
  ปั้มลมรีไซเคิล วอศ.เชียงราย
   
 อศจ.อุตรดิตถ์ สบู่เหลวเอนไซน์ วอศ.อุตรดิตถ์
  ไม้พิชิตใยแมงมุม วอศ.อุตรดิตถ์
   
 อศจ.แพร่ เครื่องเป่ากรองอากาศรถยนต์ วท.แพร่
  ปูนปั้นประดับจากผงอิฐรีไซเคิล วอศ.แพร่
  การกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยน้ำแป้งจากธัญพืช วก.ลอง
   
 อศจ.สุโขทัย เครื่องขูดเส้นมะละกอ วท.สุโขทัย
  กระถางธูปลดมลพิษ วท.สุโขทัย
  กระดาษสาจากสมุนไพร วก.ศรีสำโรง
  ตุ๊กตาเริงระบำ วอศ.สุโขทัย