สอศ. ได้มอบหมายให้หน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการรับสมัครศึกษานิเทศก์ หลายอัตรา ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ