ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่
คลิก Download ที่ชื่อไฟล์
FileFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (ประเด็นการประเมิน.pdf)ประเด็นการประเมินฯ64 Kb20/09/2561 15:31