ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์

นายวิทยา  ใจวิถี
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 เว็บไซต์


นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์

 

 

นางสุดสาย  ศรีศักดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์

 


 

 

นางจารุณี  มณีขัตย์
ศึกษานิเทศก์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 


บุคลากรทางการศึกษา

 นางนฤมล  พรหมจักร์
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

นางสาวณัฐภัสสร  คำฟู
เจ้าพนักงานธุรการ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ลูกจ้างประจำ

 


นายอธิป  สิริกุลขจร
พนักงานขับรถยนต์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


นายวีรพงศ์  จุลศิริ
พนักงานขับรถยนต์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

พนักงานประจำสำนักงาน

 นายเกียรติศักดิ์  โลห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

  

นายอุกฤษฎ์  วัฒนกีบุตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน