สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ1วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่http://www.cmtc.ac.th
  วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง http://www.skptc.ac.th
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ http://www.cmvc.ac.th
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ http://www.cmcat.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่http://www.cmpoly.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพฝางhttp://www.fve.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพจอมทองhttp://www.cicec.ac.th
 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนhttp://www.nawamin.ac.th/
  วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงhttp://www.msrvec.net
 วิทยาลัยเทคนิคลำพูนhttp://www.ltc.ac.th
 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนhttp://www.lcat.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพป่าซางhttp://%20www.lpps.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

http://www.banhong.ac.th

 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ2วิทยาลัยเทคนิคแพร่http://www.technicphrae.ac.th
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่http://www.pvc.ac.th
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่http://www.pcat.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่http://www.geocities.com/phraepoly
  วิทยาลัยการอาชีพสองhttp://www.song.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพลองhttp://www.lic.ac.th
 วิทยาลัยเทคนิคน่านhttp://www.technicnan.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่างน่านhttp://www.npc.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพปัวhttp://www.dovepua.com
  วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาhttp://www.wiangsa.ac.th/
 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์http://www.uttc.ac.th
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์http://www.uttvc.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์http://www.upc.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

http://www.picc.ac.th

 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายhttp://www.ctc.ac.th
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายhttp://www.kctc.ac.th
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายhttp://www.cvc.ac.th
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายhttp://www.crcat.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายhttp://www.cric.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพเทิงhttp://www.tice.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งhttp://www.geocities.com/doveveingchai
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาhttp://www./phayaotc.ac.th
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาhttp://www.geocities.com/payaoatc
  วิทยาลัยอาชีพเชียงคำhttp://www.geocities.com/dovechiangcities.com/dovechiang
  วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้http://www.dktcolleg.ac.th
 วิทยาลัยเทคนิคลำปางhttp://www.lampangtc.ac.th
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

http://61.19.198.67

  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

http://www.geocities.com/lampangpoly

  วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาhttp://www.kieclp.netfirms.com
  วิทยาลัยการอาชีพเถิน

http://www.thoen.ac.th

 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ4วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยhttp://www.sukhothaitc.ac.thukhothaitc.ac.th
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยhttp://www.stvc.ac.th
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยhttp://www.geocities.com/sukhothaiatc
  วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยhttp://www.suksotsaipc.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยhttp://www.sicec.cjb.net
  วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงhttp://www.sic.th.gs
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากhttp://www.kasettak.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่างตากhttp://www.takpoly.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพแม่สอดhttp://www.gocities.com/maesod2000
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากwww.bantak.ac.th
 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรhttp://www.kpt.ac.th
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรhttp://www.kpcat.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรhttp://www.kpp.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

http://www./khanu.ac.th

 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ5วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกhttp://www.pltc.ac.th
  วิทยาลัยเทคนิคสองแควhttp://sktc.pltc.ac.th
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกhttp://www.plvc.ac.th
  วิยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกhttp://www.bpc.ac.th
  วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกhttp://www.plkpoly.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยhttp://nkt.pltc.ac.th
 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรhttp://www.pjtc.ac.th
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรhttp://www.pjtc.ac.th/%7Epcat
  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรhttp://www.polyphet.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลเป็นวิทยาลัยชุมชน
 จังหวัดเพชรบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์http://www.pbntc.ac.th
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์http://www.geocities.com/petchaboonatc
  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์http://www.polyphet.ac.th
  วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีhttp://www.geocities.com/wichian100
  วิทยาลัยการอาชีพชนแดนhttp://www.chondaen.ac.th