ประมวลภาพการประเมินนักศึกษาการศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

พิมพ์ PDF

ประมวลภาพการประเมินนักศึกษาการศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ภาคเหนือ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรูปได้ที่นี่