บุคลากร

พิมพ์ PDF


ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์

ดร.สุดสาย  ศรีศักดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์


นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เว็บไซต์


นางจารุณี  มณีขัติย์
ศึกษานิเทศก์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ดร. สุรัตน์นารี  ธิลาใจ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายมานิตย์  ช่วยงาน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
บุคลากรทางการศึกษา


นางนฤมล  พรหมจักร์
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนลูกจ้างประจำนายอธิป  สิริกุลขจร
พนักงานขับรถยนต์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนายวีรพงศ์  จุลศิริ
พนักงานขับรถยนต์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนเจ้าหน้าที่ช่วยงานสำนักงาน
นายเกียรติศักดิ์  โลห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายอุกฤษฎ์  วัฒนกีบุตร
เจ้าหน้าที่ช่วยงานการเงิน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายวีระ  มูลสถาน
เจ้าหน้าที่ช่วยงานธุรการ