รายงานผลการนิเทศติดตาม PjBL ภาคเหนือ

พิมพ์ PDF

รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-base Learning : PjBL) ภาคเหนือ  ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (354_รายงานการนิเทศติดตาม PjBL ภาคเหนือ.pdf)รายงานการนิเทศติดตาม PjBL ภาคเหนือ 7292 Kb