รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

พิมพ์ PDF

รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (356_รายงานผลการนิเทศ active learning.pdf)รายงานผลการนิเทศ active learning 6325 Kb