รายงานผลการดำเนินการนิเทศติดตามการใช้คู่มือสำหรับการจัดการเรียนรู้ active learning

พิมพ์ PDF

รายงานผลการดำเนินการนิเทศติดตามการใช้คู่มือสำหรับการจัดการเรียนรู้ active learning วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ประจำปีงบประมาณ 2561