ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล

พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดูได้ที่นี่