ประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

พิมพ์ PDF

ประกาศผลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ดังเอกสารแนบ