ประกาศรายชื่อ 50 ผลงานในงานนำเสนอนวัตกรรมฯ

พิมพ์ PDF

จำนวนรายชื่อ 50 ผลงานที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานตามโครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้อาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563 ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยมีจำนวนทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น 210 ผลงาน ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 ผลงาน  อ่านต่อได้ที่