สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2563

พิมพ์ PDF

สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ลิงก์นี้