ประมวลภาพการนิเทศถอดบทเรียนฯ สถาบัน

พิมพ์ PDF

ประมวลภาพโครงการนิเทศถอดบทเรียนการบริหารความเสี่ยงโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 24-25 กันยายน 2563  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ  จ. เชียงใหม่  คลิกที่ลิงก์นี้