เอกสารประกอบการอบรมฯ การบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ

พิมพ์ PDF

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ลิงก์นี้