วุฒิบัตร-เกียรติบัตร การฝึกอบรม หลักสูตรการนิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ พ.ศ. 2564

พิมพ์ PDF

วุฒิบัตร-เกียรติบัตร การฝึกอบรม หลักสูตรการนิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ภายใต้โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

จัดโดย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี หน่วยศึกษานิเทศก์และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
วันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

  • วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม
  • เกียรติบัตรวิทยากร
  • เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม
  • เกียรติบัตรคณะทำงาน

ที่ลิงก์นี้