ประกาศข่าวทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ The Educator Thailand ประจำปี 2565 Administrator 29
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์ส่งเสริมและพํฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ Administrator 139
3 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นฐานสมรรถนะรายวิชา ปี 2563 Administrator 885
4 เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 656
5 วุฒิบัตรโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มที่ 2 Administrator 633
6 วุฒิบัตรของโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มแรก Administrator 699
7 งบทดลองประจำเดือน Administrator 30752
8 ประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย Administrator 714
9 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล Administrator 565
10 ประมวลภาพการประเมินนักศึกษาการศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน pimporn 773