ประกาศข่าวทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ Administrator 2
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์ส่งเสริมและพํฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ Administrator 41
3 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นฐานสมรรถนะรายวิชา ปี 2563 Administrator 489
4 เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 571
5 วุฒิบัตรโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มที่ 2 Administrator 560
6 วุฒิบัตรของโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มแรก Administrator 619
7 งบทดลองประจำเดือน Administrator 25752
8 ประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย Administrator 629
9 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล Administrator 500
10 ประมวลภาพการประเมินนักศึกษาการศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน pimporn 679