ประกาศข่าวทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ร่วมโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) Administrator 34
2 วุฒิบัตรโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มที่ 2 Administrator 45
3 วุฒิบัตรของโครงการนิเทศติดตามออนไลน์การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี social distancing (รายสถานศึกษา) กลุ่มแรก Administrator 41
4 งบทดลองประจำเดือน Administrator 1676
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ Administrator 100
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก Administrator 208
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ 2563 Administrator 166
8 ประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย Administrator 216
9 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล Administrator 196
10 ประมวลภาพการประเมินนักศึกษาการศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน pimporn 323
11 ประมวลภาพถ่ายจากการประชุมครูผู้ช่วย พนักงาน ครูพิเศษสอน รุ่นที่ 1-2 pimporn 361
12 ประมวลภาพการประชุมฯ พัฒนาศูนย์บ่มเพราะฯ ทักษะวิชาชีพ การจัดการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตฯ pimporn 308
13 ลงทะเบียนตอบรับคู่มือครูวิชาภาษาไทย 3 รายวิชา pimporn 268
14 สถานศึกษาภาคเหนือ pimporn 299