Download-Supervisor

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วุฒิบัตร-เกียรติบัตร การฝึกอบรม หลักสูตรการนิเทศการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฯ พ.ศ. 2564 Administrator 105
2 วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม-เกียรติบัตรวิทยากร ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน Administrator 129
3 เอกสารประกอบการอบรมฯ การบูรณาการประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ Administrator 106
4 เกียรติบัตร ประชุมชี้แจงฯ สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะ สถาศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน Administrator 139
5 เกียรติบัตรงานประกวดสื่อฯ ภาคเหนือ 2020 Administrator 503
6 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นฐานสมรรถนะรายวิชา ปี 2563 Administrator 618
7 ประมวลภาพการนิเทศถอดบทเรียนฯ สถาบัน Administrator 489
8 สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 432
9 ประกาศระดับเหรียญการนำเสนอผลงานการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 2563 Administrator 450
10 ประมวลภาพบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะเอกชน 5 ภาค Administrator 507