Download-Supervisor

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เกียรติบัตรงานประกวดสื่อฯ ภาคเหนือ 2020 Administrator 133
2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นฐานสมรรถนะรายวิชา ปี 2563 Administrator 146
3 ประมวลภาพการนิเทศถอดบทเรียนฯ สถาบัน Administrator 150
4 สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 119
5 ประกาศระดับเหรียญการนำเสนอผลงานการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 2563 Administrator 118
6 ประมวลภาพบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะเอกชน 5 ภาค Administrator 143
7 ประกาศรายชื่อ 50 ผลงานในงานนำเสนอนวัตกรรมฯ Administrator 295
8 ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งถึงศูนย์ฯ เหนือ 210 ผลงาน Administrator 276
9 ส่งผลงานสื่อ ได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. pimporn 128
10 ประกวดสื่อ 2020 ศูนย์ฯ เหนือ Administrator 417