Download-Supervisor

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 รายงานผลโครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2560 pimporn 272
32 เอกสารประกอบการบรรยาย อบรมครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รุ่นที่ 2 pimporn 321
33 เอกสารระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 pimporn 280
34 ชุดการเรียนรู้ แบบ active learning วิชาภาษาไทยพื้นฐาน pimporn 326
35 เอกสารประกอบการบรรยาย ระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2559 โดย ผอ.วิทยา ใจวิถี pimporn 276