ประกวดสื่อ 2020 ศูนย์ฯ เหนือ

พิมพ์

โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2563 กิจกรรมคือ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ทางด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

อ่านต่อได้ที่นี่