ส่งผลงานสื่อ ได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.

พิมพ์

ส่งผลงานสื่อฯ  ได้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ปิดระบบเวลา 12.00 น. ที่ระบบอีออฟฟิศ นะคะ
แล้วรอติดตาม ผลประกาศ 50 ผลงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2563